Genel Bilgiler

 

  Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse
E_Posta Adresi: aysegul.kose@marmara.edu.tr
Telefon:  (216) 777 4979
Dahili 4979

 

Kuruluş:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1990 yılında faaliyetine başlamıştır. Aynı yıl bölüm başkanlığı görevine M.Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Gürmen atanmıştır. İdari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde 1 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık Teknikeri görev almaktadır.

Kazanılan Derece:

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Tıbbi Görüntüleme Teknikeri alanında ön lisans diploması verilir ve Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar:

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olmak.

Program Profili:

2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır. Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapi alanında (Simülatör, Lineer Akselatör vb ) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanların yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ayrıca ödev, proje, quiz, vb eklenebilir. Öğrencilerin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 4'lük not sistemi ve harfli sistem kullanılır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 130 kredi ve 130 ECTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 130 ECTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Olanaklar:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı teorik ve uygulamalı dersler ile eğitimini sürdürmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nda 1 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır. Ayrıca program derslerinin yürütülmesinde diğer programlardan ve fakültelerden görevlendirilen öğretim elemanları görev yapmaktadırlar.

 


Bu sayfa Medical Imaging Techniques tarafından en son 23.03.2020 02:18:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM