Aday Öğrenciller

Kuruluş

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1990 yılında faaliyetine başlamıştır. Aynı yıl bölüm başkanlığı görevine M.Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Gürmen atanmıştır. İdari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde 1 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık teknikeri görev almaktadır.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ndan ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise ve/veya dengi meslek lisesi mezunu olmak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Y-TYT puanı ile yerleşmiş olmak gerekmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 120 kredi ve 120 ECTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla (120 ECTS kredi) tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.


Program Profili: 2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır. Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapi alanında (Simülatör, Lineer Akselatör vb ) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanların yetiştirmektir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ayrıca ödev, proje, quiz, vb eklenebilir. Öğrencilerin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 4'lük not sistemi ve harfli sistem kullanılır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

 

Mezuniyet Koşulları: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 120 kredi ve 120 ECTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 130 ECTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

 

Olanaklar: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı teorik ve uygulamalı dersler ile eğitimini sürdürmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nda 1 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.


Hastane Stajı 

Temel Yaşam Desteği ve Acil Yaklaşımlar Eğitimi

3 Mayıs 2019 tarihinde Anestezi Programı tarafından Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Temel Yaşam Desteği ve Acil Yaklaşımlar Eğitimi” düzenlenmiş, oluşturulan istasyonlarda “Erişkin Temel Yaşam Desteği, Çocuk Temel Yaşam Desteği, Hava Yolu Yönetimi, Bebek ve Erişkin Hava Yolu Tıkanıklıkları” konularında uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bu sayfa Medical Imaging Techniques tarafından en son 22.07.2019 15:17:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM